onsdag 7 januari 2015

Skapande skola F-3


Vi i arbetslag F-3 startade upp vårt skapande skola projekt den 10 och 11 november, Ett språkutvecklande arbetssätt. Magnus Lönn som vi har anlitat som konstnär leder oss framåt i fantasins värld. Han inspirerar oss vuxna och barn att leka ännu mer med språket än vi gör. Vi vill stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust inom berättandet och skrivning.

Är språket kanske människans främsta uppfinning?

Magnus flyttar in i "M-huset"
Magnus demonstrerar "uschen"
"-Jag ser en flicka som har en blå tröja på sig och hon ler"
Vi skapar med "skrotstäver"